Přeskočit na obsah stránky

Vaše pozice: NA-ROZHLEDNY.czÚstecký kraj Most Hněvín (Zámecký vrch, Schlossberg)

Hněvín - Zámecký vrch, Schlossberg

Hněvín je hrad ležící na stejnojmenném vrchu (399 m n. m.) ve městě Most. Původní hrad byl zbořen po třicetileté válce, dnešní podoba hradu vychází z historizující rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století. Dnes slouží jako hotel, restaurace a

především rozhledna. Ke vchodu do rozhledny vede 22 kamenných točitých schodů (po směru hodinových ručiček) po vnějším obvodu věže. uvnitř je 65 dřevěných a 31 točitých schodů (tentokrát proti směru hodin), které vás zavedou na vyhlídkovou

plošinu ve výšce 21 metrů.

 

 

Z hradního opevnění věže Hněvína je bohatý výhled na Krušné hory, Děčínský Sněžník, České středohoří s Milešovkou, Most, Žatecko, vrch Medvědí skála a Doupovské hory.

Zajímavosti

  Původ názvu Hněvín (399m n.m.) leží v osobním jménu Hněva, což bylo jméno jednoho z členů rodu Hrabišiců, kteří zdejší krajinu v raném středověku kolonizovali. České označení Hněvín je však novodobé a užívá se zhruba od přelomu 19. a 20.

  století. Nejprve se vyskytovalo souběžně s pojmenováním Zámecká hora (podle překladu z německého označení Schloßberg). Stejně tak se hrad původně nazýval německy Landeswarte neboli Zemská stráž a teprve později došlo k posunu

  označení na Hněvín.

  Na tomto kopci se vypíná, již zdaleka viditelná dominanta města Mostu, hrad Hněvín. Kdysi zde stálo dřevěné hradiště, které bylo rekonstruováno do podoby hradu asi ve 12. století (území patřilo rodu Hrabišiců). Původní královský hrad, který byl založen

  v 1. pol. 13. století (pod názvem Landeswarte) Václavem I, byl marně obléhán husity, ale zcela zničen po třicetileté válce. Tento hrad má opravdu velmi bohatou historii, které zde nemůžeme věnovat prostor. Zmíníme jen zajímavost, že za vlády Rudolfa

  II. byl na hradě uvězněn slavný alchymista magistr Edward Kelly, a zde v roce 1597 zemřel. Jeho sochu potkáte na hradním nádvoří. Údajně si sám vzal život, neboť přišel již dříve o nohu a o druhou pak později. Zřejmě to bylo příčinou jeho sebevraždy,

  a protože to byl i kdysi oblíbenec Rudolfa II., tak byl zvěčněn do kamene a na jeho počest se koná každým rokem v červnu „Den magistra Kellyho“.

   

  Zmiňme se ještě o tom, že hrad byl po roce 1945 využíván k vojenským účelům a v roce 1950 hrad spravoval Městský národní výbor Most. Hrad chátral a v 60tých letech byl znepřístupněn veřejnosti, protože hrozilo zřícení některých jeho částí. V roce

  1967 byla započata rekonstrukce hradu a jeho provozovatelem se stal Podnik bytového hospodářství Most. V roce 1972 byla ve východní věži (v bývalé hradní kapli) zřízena malá hvězdárna, která rozhodně stojí za návštěvu.

  Těžištěm činnosti a hlavním posláním hvězdárny je popularizační činnost, fotografování a pozorování zajímavých a výjimečných úkazů (zatmění, zákryty, komety a pod.) včetně spolupráce s planetáriem Most.


  A teď k samotné věži.

  V roce 1879 byla na vrcholu hory Hněvín postavena restaurace a v roce 1889 vyhlídková věž. Jednalo se o 25 metrů vysokou dřevěnou napodobeninu Eiffelovy pařížské věže, desetkrát zmenšenou. O její stavbu se zasloužil tesařský mistr Johann Franz.

  Rozhledna měla bohužel krátkého trvání. Za tři měsíce od jejího dokončení (říjen 1889) byla stržena silným větrem.

  Když byl v roce 1896 ustanoven spolek přátel Zámecké hory, začalo se se stavbou nové 21 metrů vysoké vyhlídkové věže. Její stavební sloh plně odpovídal romantickému cítění konce 19. stol. Rozhledna byla dostavěna a slavnostně předána městu

  Most v září roku 1900. Tím však stavební práce a proměny rozhledny neskončily. V roce 1906 byla slavnostně otevřena přilehlá zámecká restaurace a o 5 let později bylo sejmuto zastřešení vyhlídkové věže a nahrazeno osmihranným dřevěným

  vyhlídkovým prostorem.

  Poté, co rozhledna sloužila během 2. sv. války k vojenským účelům, začala postupně chátrat. Až v roce 1969 bylo přikročeno k důsledné rekonstrukci. Další rozsáhlé opravy byly provedeny v roce 2001, kdy věž dostala novou červenou střechu, kamenné

  vyzdění a také větší počet oken, čímž se zlepšil výhled.

  Od té doby představuje Hněvín bezpochyby velice reprezentativní místo mosteckého regionu.               

Výška rozhledny34 m
Nadmořská výška399 m. n. m.
Typ stavbykamenná rozhledna
Počet schodů118
Počet vyhlídkových plošin1
Vyhlídková plošina21 m
Přístupmožný (přístupná v uřčitém období a čase)
Existencestojí
Vznik1900

Hněvín je přístupný od května do září denně. Děti platí 5Kč, dospělí 10Kč. Podrobnější informace o akcích a ubytování na Hněvíně naleznete na pěkném webu: www.hradhnevin.cz

 

Kudy na rozhlednu:

Nejjednodušší cesta na Hněvín vede po červené turistické značce přímo z Mostu (1,5km s převýšením 100 metrů). Na Hněvín se dostanete i autem. Z velké kruhové křižovatky na silnici č. I/13 ve směru od Chomutova krátce před vjezdem do Mostu a

odbočkou na LItvínov odbočte doleva ulicí Tvrzovou. Po 300 metrech jízdy dle šipky odbočte znovu doleva stoupáním do sedla pod Hněvínem. Dále opět podle šipky doleva a po půlkilometru jste přímo u objektu. Pokud zvolíte romantickou cestu vlakem,

vystupte v Mostě. Odtud až do sedla pod Hněvínem vede červenobíle značená stezka přímo k věži (4km). pokud se vám nechce brouzdat městem, na Hněvín vás doveze i autobus.

Terén: Horské kolo, Kočárek, Pěšky, Silniční kolo

Typ stoupání: příkré

Cesta: Asfaltová

Turistická značka: červená

 

Komentáře

komentáře zajišťuje Disqus

Hledání

Mapa krajů