Dyleň - Tillenberg

Na hoře Dyleň (také Tillenberg, 940,3 m n.m.) se nachází věž, která sloužila vojenským účelům jako radarová stanice (dříve pozorovací a odposlouchávácí, protože stojí u hranic s Bavorskem).

V devadesátých letech 20. století bylo vybavení demontováno a věž byla zrekonstruována. V současnosti slouží jako retranslační věž, vysílač televizních a rozhlasových programů (je v soukromém majetku radia Egrensis).

Veřejnosti je celý objekt nepřístupný (naposledy byl otevřen-i pro výhled v roce 1999).

Podobná věž sloužící ke stejným účelům (pro změnu amerických výzvědných služeb) stojí v Německu na hoře Schneeberg.

 

Z rozhledny je daleký kruhový výhled na Slavkovský les, Sokolovskou pánev, západní hřeben Krušných hor s Klínovcem, Smrčiny se Zelenou horou a Hájem, Tepelskou vrchovinu, příhraniční pás Českého lesa a Šumavy, výjimečně i Alpy.

Zajímavosti

  Zvláštností této věže bylo, že celá stavba byla provedena bez jediného kousku železa a trámy jsou spojeny šrouby ze silikonu.

  Podle místní tradice Dyleň roku 1813 prohlásil Napoleon Bonaparte za zeměpisný střed Evropy. To dodnes připomíná kamenný sloup s nápisem, který najdete (od vrcholu) asi kilometr jihozápadním směrem a o více než sto metrů níže.

  Hora Dyleň je od nepaměti opředena mnoha pověstmi a bájemi. Jednu z nich si můžete přečísti zde.

  Pověst o dyleňském pokladu

  Před dávnými časy leželo na vrcholu Dyleně mocné a velmmi bohaté město. Toto rozlehlé město mělo skvostné domy s vysokými kupolemi, často krytými zlatem. Obklopeno vysokou kamennou zdi s mnoha střílnami a strážními věžemii odolávalo

  všem útokům. Občané chodili oblečeni v sametu a šlapali po cestách vykládaných českými granáty a zlatými deskami. Nejbohatšími obyvateli byli zlatníci, zbrojaři a obchodníci, nejchudší byli dělníci, horníci a malí obchodníci. Město oplývalo čilou

  hornickou činnosti, těžilo se zde zlato a stříbro. V okolí města se též nacházela velká množství českých granátů, kterými se postupně plnila městská pokladnice. Čím však bylo město bohatší, tím nastával vetší mravní úpadek jeho obyvatel, neboť

  bohatství, jež lidé vytěžili z hory, na ně uvalilo kletbu podzemní moci.

   

  Do města putovalo mnoho chudáků, doufajících, že jim zbude něco ze stolu boháčů. Ti je však z města hnali psy a holemi. Jednou se poblíž města utábořila skupina Cikánů. Ve městě tak jako jiní nic nedostali, stěžovali si tedy svému náčelníkovi.

  Tento velmi letitý a moudrý muž se tedy vydal do města sám. Ale ani jemu se nedostalo ničeho jiného než výsměchu a nadávek. Když mu nic jiného nezbývalo, pokusil se pro své druhy něco k jídlu ukrást.

  Byl však přistižen při činu a ihned odsouzen k smrti.

   

  Na prostorném náměstí byla postavena šibenice. Lidé se zvědavě shromáždili ve velkém množství okolo popravčího místa a vyčkávali, co se bude dít. Kat už přišel ke starci, ale ten jej pokorné poprosil, aby mu ještě na chvíli sundal pouta, že by se

  chtěl ještě pomodlit a říci své poslední přání. Kat mu tedy pouta sundal. Cikán si klekl na zem a napřáhl své ruce směrem k nebi. Přitom si mumlal jakousi průpovídku.

  Za chvíli se znovu postavil a s hromovým hlasem řekl:

  "Pohlť země toto bezbožné město!"

  Jakmile to dořekl, s velkým rachotem se hora otevřela a celé město se do ní propadlo. S městem se do země propadlo mnoho zlata, stříbra a drahých kamenů.

  A to je onen pověstný dyleňský poklad.......

Výška rozhledny10 m
Nadmořská výška940 m. n. m.
Typ stavbybetonová rozhledna
Přístupomezený (přístup povolen jen výjimečně, obvykle několikrát v roce)
Existencestojí
Vznik1970

Podle posledních informací (rok 2011) bývá Dyleň otevřena jednou do roka, poslení víkend v květnu.

 

Kudy na rozhlednu:

Na Dyleň lze dojít pěšky například z Dolního Žandova, kam jezdí vlak. K jízdě autem až na místo potřebujete povolení ke vjezdu, autem lze dojet do obce Vysoká a odtud dále pokračovat pěšky.

Věž je obehnána ploty a je hlídána třemi vlčáky a stálou službou.

Terén: Horské kolo, Pěšky, Silniční kolo

Typ stoupání: prudké

Cesta: Asfaltová

Turistická značka:

 

Komentáře

komentáře zajišťuje Disqus

Hledání

Mapa krajů